"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Laul 64 – Hõiska maailm (jõulud)

Hõiska maailm (64)

Teema: Jõulud; sõnad: Isaac Watts; viis: Georg F. Händel

Hõiska maailm, pea tulemas on Issand sinule!
Tal väravad avage ja südames hõisake

REF: Kõik taevas ja maa, kõik taevas ja maa.
Nüüd laulge au ja kiitust Päästjale

Hõiska maailm, nüüd õnnistus on tulnud sinule!
Kõik paludes oodake ja südames hõisake

Hõiska maailm, nüüd avatud on taevas sinule!
Kõik väravad avage ja paludes oodake

Tagasi lauliku sisukorda