"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Laul 8 – Au olgu kõrges Jumalal

Au olgu kõrges Jumalal (8)

Teema: Jumal Isa – Ülistus; viis: Johann J. Schütz; sõnad: “Kirchengesänge”, 1566

1. Au olgu kõrges Jumalal, Ta kätes on kõik loodu.
Ta päralt vägi, armastus ja Temas mee pääste.
Ta minu hinge tervendab ja kahtlustest mind vabastab.
Ta kiituseks kõik laulge!

2. Nüüd kogu loodut suures väes on hoidmas armukäsi.
Ta valvav silm mu päevi näeb, ei ööl ei päeval väsi.
Ta riik jääb seisma kindlana ja Tema õigus, rahu ka.
Ta kiituseks kõik laulge!

3. Ta iial kaugel pole meist ja kurbuses meid trööstib;
on abiks iga häda sees ja õnnistusi kingib,
kui ema hella käega Ta meid õigel rajal juhatab.
Ta kiituseks kõik laulge!

4. Nüüd käies kindlalt taevateel, ma laulan Talle kiitust,
et kõlaks kaugele mu laul ja kasvaks Tema kartus.
Mu süda , hõiska Issandas, hing, ihu Temas rõõmusta.
Ta kiituseks kõik laulge!

Tagasi laulude sisukorda