"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Liitu Oleviste Koguduse Palve ja paastuga 5.-12.aprill

Oleviste palve ja paastupäevad 2020

Oleviste koguduse paastu ja palvepäevad 2020

Kui Jumal paneb sulle südamele, liitu sina ka Suurel nädalal Oleviste kogudusega ühisele palve- ja paastupäevadele.

Oleviste koguduse juhatuse üleskutse on siin:

Armsad õed ja vennad.

„Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa.“ 2. Ajaraamat 7:14

Sel pühapäeval, 5. aprillil tähistame Palmipuudepüha, 9. aprillil on Suur Neljapäev,

10. aprillil Suur Reede ja järgmisel pühapäeval, 12. aprillil- I ülestõusmispüha.

Oleviste koguduse juhatus kutsub teid kõiki eeloleval nädalal 5. – 12. aprillini paluma ja paastuma nii ootamatult tabanud olukorra eest. Meie kõrval on inimesi, kes on teadmatuses ja tunnevad hirmu- kanname nii neid kui ka oma lähedasi Jumala ette, et Tema meid kõiki aitaks. Palvetame Vabariigi valituse, meedikute, politsei ja kõigi nende eest, kes on pandeemia ajal eesliinil. Palvetame usurahva eest, et kõigil oleks jätkuvalt usku loota kõiges Jumala peale.

Liitu üleskutsega nõnda kuidas Sul võimalik on. Kas paastud ja palud ühe päeva või kogu nädala – selles lepi ise Issandaga kokku ja pea kinni antud leppest.

Õnnistussooviga,

Oleviste koguduse juhatuse nimel
Siim Teekel