"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Pühapäev 08.05.2016 Tn21 – Leevi Väli, Lüüdi Murd, Viktor Martel