"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Pühapäev 09.10.2016 Tn21 – Leevi Väli, Lüüdi Murd, Maire Martel, Arvo Seppel, vend Raplast, Lii Himmanen