"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Pühapäev 12.11.2023 – Lüüdi Murd, Aimar Lauge, Ingrid Teesalu