"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Pühapäev 17.09.2017 Tn21 – Lüüdi Murd, Taimi Nelis, Maire Martel