"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Pühapäev 22.11.2015 Tn21 – Lüüdi Murd, Maire Martel, Ingrid Teesalu, Vilma Kippak, Viktor Martel, Andres Lonks