"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Pühapäev 31.01.2016 Tn21 – Lüüdi Murd, Tõnu Paju