"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

MP3Piibel – Psalmid: Kiituslaulud

AudioPiibel – Kiituslaulud (kiituse-psalmid)

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kõiki kiituse-psalme:

Kuula Piiblit – Kiituse psalmid:

Psalm 18: Taaveti tänulaul päästmise eest

Psalm 24: Aukuninga tulek (Taaveti laul)

Psalm 33: Looja ja kaitsja kiitus

Psalm 47: Jumal on kogu ilmamaa Kuningas (Korahi laste laul)

Psalm 63: Jumal kosutab janunevat hinge (Taaveti laul)

Psalm 65: Jumala heategude kiitus (Taaveti laul ja lauluviis)

Psalm 66: Jumala vägevate tegude ülistus

Psalm 67: Rahvad laulgu Jumalale tänu

Psalm 68: Jumal on vägev Siinail ja templis

Psalm 72: Õiglase kuninga valitsus

Psalm 91: Jumal kaitseb omi

Psalm 92: Jumala helduse ülistus (Lugu ja laul hingamispäeval)

Psalm 93: Jumala ülevus

Psalm 95: Jumala kiituse ja austuse laul

Psalm 96: Laul Jumala kiituseks

Psalm 97: Jumala valitsus ja võim

Psalm 98: Jumala õiguse ülistus

Psalm 99:  Jumala truudus Iisraeli vastu

Psalm 100: Kutse tänuks

Psalm 103: Jumala heategude ülistus (Taaveti laul)

Psalm 104: Looja kiitus

Psalm 105: Jumala muistsete tegude ülistus

Psalm 107: Jumal päästab kitsikusest

Psalm 108: Jumala valitsuse ülistus ja lootus Tema abile (Taaveti laul)

Psalm 111: Jumal hoolitseb oma rahva eest

Psalm 113: Kiitus alandliku ülendamise eest

Psalme 114: Jumala imeteod Iisraeli kõrveteekonnal

Psalm 117: Jumala igavese helduse ja tõe kiitus

Psalm 121: Jumal on hoidja ja abimees (Palveteekonna laul)

Psalm 124: Tänulaul päästmise eest (Palveteekonna laul Taavetilt)

Psalm 135: Jumala vägevus ja ebajumalate tühisus

Psalm 136: Jumala igavese helduse kiitus

Psalm 145: Jumala headuse ja võimsuse kiitus (Taaveti kiituslaul)

Psalm 146: Jumala õiglaste tegude ülistus

Psalm 147: Kiitus Jumalale Jeruusalema aitamise eest

Psalm 148: Kõik maailm kiitku Jumalat

Psalm 149: Iisrael kiitku oma Jumalat

Psalm 150: Kiitke Jumalat!