"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

“Nõnda Lõi Joosua Kogu Maad…”

Joosua 10:40 ütleb: “Nõnda lõi Joosua kogu maad, mägestikku ja Lõunamaad, madalmaad ja nõlvakuid, ja kõiki kuningaid…”

Aga enne seda salmi Piibel selgitab, kuidas täpselt Joosua kogu seda maad lõi. Esiteks algab ptk 10 sellega, et viis kuningat (Jeruusalemma kuningas nende hulgas) kogunevad ühte, et rünnata Gibeonlasi – neid kes kavalust kasutades Iisraeliga lepingu tegid.

Gibeonlased hakkavad kartma ja kutsuvad Joosua appi ning Joosua lööbki neid viit kuningat. Ning peale seda võitu… Ütleb salm 28:

[Märkus: allolevates kirjakohtades ma rõhutan mõned sõnad – need, millele soovin tähelepanu juhtida]

Ja samal päeval Joosua vallutas Makkeda ning lõi mõõgateraga selle kuningat, hävitades sootumaks need ja kõik hingelised, kes sesal sees olid, mitte kedagi säästes; ja ta talitas Makkeda kuningaga, nagu ta oli talitanud Jeeriko kuningaga.”

Seega, esiteks vallutas ta Makkeda. Siis ta ütleb salm 29:

“Siis läks Joosua ja ühes temaga kogu Iisrael Makkedast Libnasse ja sõdis Libna vastu. /…/ Ja ta talitas selle kuningaga, nagu ta oli talitanud Jeeriko kuningaga.”

Salm 31: “Siis läks Joosua ja ühes temaga kogu Iisrael Libnast Laakisesse, piiras seda ja sõdis selle vastu. /…/ just nagu ta oli talitanud Libnaga.”

Salm 34: “Siis läks Joosua ja ühes temaga kogu Iisrael Eglonisse, ja nad piirasid seda ning sõdisid selle vastu. /…/ just nagu nad olid talitanud Laakisega.”

Salm 36: “Siis läks Joosua ja ühes temaga kogu Iisrael Eglonist üles Hebronisse, ja nad sõdisid selle vastu. /…/ 

Salm 38: “Siis läks Joosua ja ühes temaga kogu Iisrael tagasi Debirisse, ja nad sõdisid selle vastu ning vallutasid selle… /…/ nagu nad olid talitanud Libnaga…”

Ja vaata peale seda ütleb salm 40: “Nõnda lõi Joosua kogu maad, mägestikku ja Lõunamaad, madalmaad ja nõlvakuid, ja kõiki kuningaid…”

Kuidas nõnda ta siis lõi? Nii, et liikus ühest linnast teise, piiras seda, sõdis selle vastu, vallutas selle, ja hävitas sootumatuks, eks?

Makkedast läks Libnasse; Libnast Laakisesse; Laakisest Eglonisse; Eglonist Hebronisse; Hebronist Debirisse.

Mis See Meie Jaoks Tähendab?

Nüüd eks me tea, et Vana Testamendi Iisrael sümboliseerib Uue Testamendi kogudust ning Tõotatud Maa on meie jaoks see, kus me asume Kristuses (meie usuelu). Siis see Joosua poolt Tõotatud Maa vallutamine tähendab meie jaoks eelkõige meie oma südame nende alate alistamist, mis tänaseni on veel alistamata.

Eks ütle ju üks teine koht Piiblis, et “kündke enestele uudismaad.” Ehk siis need sinu südamealad, mis sinu elus tänaseni on alistama, on vaja alistada, üles künda, kobestada, kultiveerida – nõnda, et Jumala Sõna seeme, kui see sinna külvatakse, võiks vilja kanda.

Ja vaata, kuidas Joosua seda maad alistab – linn, linna kaupa. Ta ei valluta kogu maad korraga. Vaid vallutab esiteks ühe linna. Esiteks ta piirab seda linna, siis sõdib selle vastu… Ning kui on võidu saanud, siis…

…Mis ta siis teeb?

Hävitab sootumaks kõik, mis seal on. Eks? Nüüd mis see sinu ja minu jaoks tähendab? Seda, et sarnast suhtumist patusse ootab Jumal ka meilt.

Meie Süda…

Need alad, mis sinu südames on alistamata… Esiteks, sa ei võida (alista) neid korraga. Ikka üks korraga. Teiseks, see on vaja piirata. Ehk siis, kui Jumal näitab, et siin sellel alal on sinu elus probleem – see ala sinu südames on alistamata Jumalale, siis mis sa teed? Mis see piiramine tähendab?

Eks ikka seda, et otsustad oma tähelepanu ja fookuse sellele rakendada. Muidugi, sa ei saa seda teha üksinda, vaid ikka koos Jumalaga. Aga mõte on selles – sa otsustad selle probleemiga tegeleda… Siis sa nö “sõdid selle vastu” (palvetad, otsid Kristust, paastud, jms).

Ja nõnda, nagu Joosua hävitas kõik sootumaks, nõnda sa tegeled ka oma patuga kompromissitult. Mitte nii, et: “Ma 90% loobun, aga 10% salaja ikka luban endale aeg-ajalt seda nautida.” Nõnda sa ei võida pattu oma elus.

Need linnad, need on saatana kindlustused meie elus. Ja vaata, kui need ükshaaval langevad meie elus, siis meie süda saab enam ja enam alistatud Jumalale. Tulemusena me kasvame vaimulikult ja ka pühitsuses ning jumalakartuses, armus ja usus.

Loomulikult teeb seda Kristus meie sees. Kuid see soov (et me süda saaks alistatud Jumalale) peab tulema meilt. Nõnda, nagu Taavet ütleb: “Mu hing nõrkeb igatsustest su seaduste järele igal ajal!”

Aamen.