"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Palveta uue, loodava Vabariigi Valitsuse eest

Praegu, kui on suur hüsteeria ning kisklemine uue vabariigi valitsuse loomise pärast (milline koalitsioon kõlbab ja milline mitte, kes saab sisse ja kes jääb välja), siis…

…Palvetagem iga päev meie uue, loodava Eesti Vabariigi valitsuse pärast. Palvetagem, et Jumala tahtmine sünniks, ning Jumala silmis parim võimalik koalitsioon saaks võimule. Koalitsioon, kes seisab Eesti rahva ja Eesti riigi eest.

Ning Jeesuse Kristuse nimel, tühistagem palves saatana kurjad ning kavalad plaanid meie riigi ja rahva vastu. Ning Jumala määratud koalitsiooni vastu.

Kuulutagem Jeesuse Kristuse risti, vere, nime ja ülestõusmise võitu meie riigi, rahva ning loodava valitsuskoalitsiooni üle. Et Jumala tahe võiks sündida.