"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Axel Sippach’i prohveteering Saaremaa üle 23.05.2016

Ma kuulen, kuidas Isand ütleb: Sellel saarel on üks iidne aare.  Seda iidset aaret tunnustavad kõik deemonlikud printsid ja valitsejad.  See iidne aare on olnud sellel saarel aastatuhandeid.  Sellel põhjusel on paljud vallutajad tulnud siia saarele.  Ja sa ütled, mis on sellel saarel?  Oo, see on ilus saar.  Siin on ilusad puud ja metsad.  Ilusad põllumaad.  Head kalastusvõimalused.  Aga mis on sellel saarel nii erilist?  Kuula Isanda sõna: siin on üks eriline aare, ütleb Isand, mille Mina olen sellele saarele pannud.  Iidsed pimeduse printsid on selle ära tundnud ja sellepärast nad on motiveerinud paljusid tulema siia saarele ja seda vallutama.  Sellepärast on see saar vahetanud omanikke nii palju kordi: viikingid, rootslased, taanlased, sakslased, venelased, kõik need erinevad vallutajad, kes on siia tulnud.  Mingi asi tõukas neid tulema siia saarele, et oma juured siia ajada.  Sest nad tundsid ära, et sellel saarel on midagi erilist.  Ja Isand ütleb: Mina olen pannud ühe aarde sellele saarele.  Ja Mina olen hoidnud seda aaret peidus teatud aja.  Ma olen hoidnud seda aaret varjul kõik need aastad, aga see aare on hoitud varjul konkreetse aja tarvis.

Aga Isand ütleb, et Mina toon selle aarde nüüd esile.  See on hoitud konkreetse aja ja konkreetsete inimeste jaoks, kelled Mina esile tõstan ning kes selle valla päästavad ja avastavad.  Enam ei saa iidsed pimeduse valitsejad selle aarde järele tulla.  Ma olen oodanud, et see ülejääk tõuseb üles sellel saarel, kes otsib Minu palet ja Minu auhiilgust.  Ma annan selle aarde ainult neile, kes otsivad Minu palet ja Minu auhiilgust.

Ja kui see aare avastatakse ja kui see aare valla päästetakse, siis see saab olema paljudele õnnistuseks, ütleb Isand.  See saab olema paljudele õnnistuseks ja isegi iidsed deemonlikud printsid on põhjustanud põlvkondlikel needustel tulema selle saare üle sest nad on öelnud, et kui meie ei saa seda aaret endale, siis me ei luba ka kellelgi teisel seda aaret endale saada.  Me ei luba tuleviku põlvkondadel seda aaret kätte saada.

Oo, aga Isand ütleb: see on see põlvkond ja see on see aeg ja Mina tõstan üles ülejäägi, kes hakkab mõistma seda, kes nad on Minus ja Ma olen võimeline usaldama selle aarde neile.  Ja nad tõusevad üles Minu meelevallaga, Minu võidmisega ja nad saavad purustama iidsed põlvkondlikud needused selle saare pealt ja see saab tõeliselt olema selleks õnnistuseks, milleks Mina olen selle saare kutsunud ja mitte vaid selle saare elanike jaoks, mitte vaid Eestimaa jaoks, vaid kogu selle regiooni jaoks, ütleb Isand.  Sest päev on tulemas, mil paljud reisivad siia, kuid mitte vaid turismi eesmärgil, vaid ärkamise turismi eesmärgil.  Nad tulevad siia, et juua kaevust, mille mina vabastan sellesse kohta ja nad tulevad osa saama võimsast ärkamisest, mille nad viivad edasi oma rahvastele.

Kui te tõusete kõrgemale vaimu sfääris, et saada ilmutust, et saada mõistmist, et kiita vaimus ja lubada ülistusel olla juhitud Vaimu poolt, siis tulevad Minu trooni eest kõrgemal tasandil olevad ingellikud olendid, ütleb Isand.  Ja nad tulevad selleks, et abistada Minu Ihu sellel saarel.  Ja Isand ütleb, et ma tõstan üles Oma apostlid ja Oma prohvetid sellel saarel ja usklikud, kellel on apostellik ja prohvetlik võidmine ning vabastus saab olema nende osaks.  Ja nad purustavad selle iidse needuse ahelad selle saare pealt ja selle saare elanike pealt ja ma saadan Oma Vaimu liikumise ning see aare, mis on olnud varjatud sellel saarel, saab tulema esile, et olla paljudele õnnistuseks, ütleb Elava Jumala Vaim.

Iidne ingellik prints Taevast, kelle Jumal on määranud selle saare jaoks, see ingellik prints, kes ei mässanud ühes kuradiga vaid jäi ustavaks Jumalale, see ingellik prints, kelle Jumal on määranud selle saare jaoks – ma näen teda vaimus.  Kuid ma näen, et tema mõõk on olnud maadligi surutud, selle tera puudutab maad.  Ja kuigi tal on olnud ülesanne selle saare jaoks, ei ole ta saanud seda täita.  Ta ei ole saanud oma mõõka üles tõsta, sest jumalarahvas on maganud.  Nad ei ole andnud talle väge tegutsemiseks.  Kuid ma näen vaimus praegu, et see iidne prints hakkab oma  mõõka üles tõstma, sest siin on üks ülejääk, kes on tõusmas üles usus ja palves.  Ja ma näen, kuidas ta tõstab oma mõõga üles, kõrgemale, kõrgemale, valmis tegutsema kõigi selle piirkonna deemonlike jõudude ja valitsejate vastu, valmis sõdima, valmis minema edasi ja viima täide oma ülesande selle saare jaoks.  See on see aeg.  Ära hoia end tagasi, ära hoia end tagasi.  Sa ei või end praegu enam tagasi hoida, sest tema on valla päästetud.  Ta on valla päästetud oma iidses ülesandes.  Ta on oodanud seda praegust aega ja ta on nüüd valla päästetud oma iidses ülesandes ja tema mõõk on kõrgele tõstetud.  Te peate praegu jätkama palvetamist ja uskumist ja eestpalvete tegemist.  Te ei või tagasi tõmbuda.  Te peate pressima edasi, sest see iidne ingellik prints võitleb praegu võitlust selle saare eest.

Axel Sippach palvetab: Isand, las Sinu valgus paljastada pimeduse sellel saarel, las Sinu valgus paljastada pimeduse sellel saarel.  Las Sinu valgus paljastada iga saladuse sellel saarel.  Las Sinu valgus paljastada iga vale.  Las Sinu valgus paljastada pimeduse, Jeesuse nimel.

Isa, me tõotame truudust Tallele täna ühel värskel ja uuel viisil.  Me tõotame truudust Jumala Tallele ja auhiilguse Kuningale.  Me oleme Sinu omad, Isand.  Me kuulume Sulle.  Kasuta meid Oma auhiilguse jaoks.  Kasuta meid Oma auhiilguse jaoks.  Kasuta meid Oma auhiilguse jaoks.  Me südamed kuuluvad Sulle.  Me elud kuuluvad Sulle.  Me kuulutame Jeesuse Kristuse Isanda seisust oma elude üle.  Ja me kuulutame Jeesuse Kristuse Isanda seisust selle saare üle.  Me kuulutame, et see saar kuulub Isandale Jeesusele Kristusele.  Me kuulutame, et Saaremaa kuulub Jeesusele.  Saaremaa on Sinu pärand, Isand Jeesus ja see on meie pärand Sinus ning me nõuame selle Sinu kuningriigi jaoks, Jeesuse nimel.  Olgu see nii ja nii see on.  Aamen ja aamen.

Isa, me kutsume tagasi iga sõduri, kes on lahkunud ilma loata.  Me kutsume nad tagasi Jumala armeesse.  Iga tagasilangenu, tule tagasi Jeesuse juurde.  Iga leige, tule tagasi Jeesuse juurde.  Me tõmbame teid nüüd tagasi, Jeesuse nimel.  Võta sisse oma koht Jumala armees, et sõdida koos ning võtta üle maa-alad, Jeesuse nimel.

Tõlkinud Eve