"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Prohvetlik sõna Eestimaa jaoks Stephen Everett´i kaudu 05.07.2011 Tallinnas

Eesti on väike Euroopa riikide rahvaste seas. Aga väikesest tuleb suurus nii nagu Kristus tuli välja Petlemmast, mida peeti väikeseks, ebaoluliseks Israelis. Eestis, kus on vaevu üle 1 miljoni inimese. Aga päev tuleb, ütleb Issand, kus Euroopa riikide hulgas kuulutatakse seda suurust, et suurus on tulnud välja Eestimaalt. Piiblis on, et hea asi ei saa välja tulla Naatsaretist. Issanda Sõna on, et hea asi võib välja tulla Eestimaalt.

Ma ütlen, et apostlid, prohvetid saadetakse välja kõikjale üle maailma, et kuulutada kuningriigi evangeeliumi.

Ma ütlen, avatud uks, mida ükski ei saa sulgeda. Ma näen oma ees inimesi, kes on suured Jumala ees. Ma ütlen, Eestimaa kuule Issanda Sõna, sest sinust saab allikas, elava vee allikas ja ma kasutan sind, et voolata rahvastele. Nii et, tõuske üles, tõuske üles oma jõus! Ja ole, kes sa oled, ütleb sinu kuningas.

Halleluuja. Halleluuja.