"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Prohvetlik sõna Stephen Everett´i kaudu 03.07.2011

Leevi ja Taavi Välile Kuressaares Tallinna tn 21

Issand näitas mulle teie olukorda Vaimus: te olete kaks võtme-meest selle rahva seas. Jumal on määranud teid täitma üht väga tähtsat ülesannet. Teie olete need, kes seisate vastu religioossele vaimule ja te saate olema nagu Mooses ja Aaron koos. Leevi nimi tähendab nagu liidetud kokku. Leevi liidetud kokku Taaviga ja Taavi liidetud kokku Leeviga. Ja need kaks saavad raputama rahvaid. Ja ma saan kasutama teid otsekui hiiglaseid. Ja teie hääl saab kuuldavaks selle rahva seas, sest paljud ei tea seda lugupidamist, mis mul on teie suhtes. Aga teadke, et taevas te olete tunnustatud ja teie positsioon on paigas. Ja te olete kui rahva raputajad. Ja te raputate mõtteviise. Ja ma täidan teid oma julgusega ja te saate julgelt kõnelema kuningriigi asjadest, mida ma ilmutan teile suuremal viisil, sest see on asjade esile tulemise aeg. Et te teate, et Jumal on teid paika pannud, et olla hääleks selle rahva seas. Nii, et pange oma käed nende asjade ümber, selle ümber, mida Jumal on tegemas te elus ja olge kindlad selles. Ärgu ükski inimene hirmutagu teid. Ärgu ükski vaim hirmutagu teid. Aga kuulake vaid minu häält ja mina teen selle selgeks, just selle, kes te olete, just selle eesmärgi, mis teil on. Inimesed saavad teada ja tulevad ajad, kus nad võtavad kuulda teie häält. Ärge kartke väikseid alguseid, sest Jumal on tegemas sügavat tööd. Ja ma köidan teid kõvasti enda külge ja sellest tulevad esile kui hiiglaste tapjad. Hiiglaste tapjad. Mina olen investeerinud teisse ja teie hävitate hiiglased sellel maal. Kõndige selles. Ja vaadake, et ma olen Jumal!