"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Psalmid – Esimene Raamat

AudioPiibel – Psalmid, ESIMENE RAAMAT

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu esimest raamatut (psalmid 1-41):

MP3 Piibel – Kuula Psalmide Kaupa:

Psalm 1: Õige ja õel

Psalm 2: Jumala Võitu valitseb Siioni mäel

Psalm 3: Hommikupalve Jumala peale lootes (Taaveti laul)

Psalm 4: Õhtupalve Jumala peale lootes (Taaveti laul)

Psalm 5: Palve Jumala kaitse saamiseks (Taaveti laul)

Psalm 6: Abipalve haiguse ajal (Taaveti laul)

Psalm 7: Palve kättemaksuks (Taaveti palvelaul, mida ta laulis Jehoovale benjaminlase Kuusi sõnade puhul)

Psalm 8: Jumala auhiilgus ja Tema auavaldus inimesele (Taaveti laul)

Psalm 9: Tänu Jumala õiguse eest (Taaveti laul)

Psalm 10: Palve õela kukutamiseks

Psalm 11: Õige inimese pelgupaik (Taaveti laul)

Psalm 12: Abipalve libekeelsete vastu (Taaveti laul)

Pslam 13: Palve hingehädas (Taaveti laul)

Psalm 14: Inimeste jumalatus ja meeletus (Taaveti laul)

Psalm 15: Elanikud Jumala pühal mäel (Taaveti laul)

Psalm 16: Inimese meeldiv pärisosa (Taaveti kuldne laul)

Psalm 17: Palve kaitseks rõhujate vastu (Taaveti palve)

Psalm 18: Taaveti tänulaul päästmise eest

Psalm 19: Jumala austus looduses ja Tema käsuõpetus (Taaveti laul)

Psalm 20: Palve võiduks (Taaveti laul)

Psalm 21: Tänu vaenlase käest päästmise eest (Taaveti laul)

Psalm 22: Ahastushüüd ja tänulaul (Taaveti laul)

Psalm 23: Hea karjane (Taaveti laul)

Psalm 24: Aukuninga tulek (Taaveti laul)

Psalm 25: Palve juhatuseks, andestuseks ja kaitseks. (Taaveti laul)

Psalm 26: Süütuse kinnitus (Taaveti laul)

Psalm 27: Jumal on valgus ja pääste (Taaveti laul)

Psalm 28: Palve Jumala abi pärast ja tänu Tema vastuse eest (Taaveti laul)

Psalm 29: Jumala hääl äikesetormis (Taaveti laul)

Psalm 30: Tänu surmast päästmise eest (Taaveti laul)

Psalm 31: Usu ja lootuse tunnistus (Taaveti laul)

Psalm 32: Pattude andeksandmise õndsus (Taaveti õpetuslaul)

Psalm 33: Looja ja kaitsja kiitus

Psalm 34: Tänu kitsikusest päästmise eest (Taaveti laul)

Psalm 35: Palve vaenlase käest päästmiseks (Taaveti laul)

Psalm 36: Jumala muutumatu heldus (Taaveti laul)

Psalm 37: Õelat ootab kadu (Taaveti laul)

Psalm 38: Kannatava patukahetseja palve (Taaveti laul patu tunnistamisel)

Psalm 39: Inimelu kaduvus (Taaveti laul)

Psalm 40: Tänu päästmise eest (Taaveti laul)

Psalm 41: Palve haigusest tervekssaamiseks (Taaveti laul)