"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Psalmid – Kolmas raamat

AudioPiibel – Psalmid, KOLMAS RAAMAT (psalmid 73-89)

UUS: Sõna-ampsud – lühikesed piiblitunnid lastele. Vaata! 

Kuula kogu kolmandat raamatut:

MP3 Piibel – Kuula psalmide kaupa:

Psalm 73: Õelate saatus (Aasafi laul)

Psalm 74: Abipalve Jumala rahva vaenlaste vastu

Psalm 75: Jumal alandab õelat ja ülendab õiget

Psalm 76: Võidu ja kohtu Jumal

Psalm 77: Võidu ja kohtu Jumal (Aasafi laul)

Psalm 78: Jumala truudus oma truuduseta rahva vastu (Aasafi õpetuslaul)

Psalm 79: Kaebelaul Jeruusalema hävitamise pärast (Aasafi laul)

Psalm 80:  Palve Iisraeli vabaduse taastamiseks (Aasafi tunnistus ja laul)

Psalm 81: Jumala headus ja Iisraeli isemeelsus (Aasafi laul)

Psalm 82: Manitsus ülekohtustele kohtumõistjatele (Aasafi laul)

Psalm 83: Palve Iisraeli vaenlaste hävitamiseks (Aasafi lugu ja laul)

Psalm 84: Igatsus Jumala koja järele (Korahi laste laul)

Psalm 85: Palve, et Jumal halastaks Iisraeli peale (Korahi laste laul)

Psalm 86: Palve Jumala püsivat halastust lootes (Taaveti palve)

Psalm 87: Siioni elanike eesõigus (Korahi laste laul)

Psalm 88: Palve surmahädas (Korahi laste laul ja lugu)

Psalm 89: Jumala leping Taavetiga (Esralase Eetani õpetuslaul)