"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Psalmid – Teine raamat

AudioPiibel – Psalmid, TEINE RAAMAT (psalmid 42-72)

Kuula kogu teist raamatut:

MP3 Piibel – Kuula Psalmide Kaupa:

Psalm 42: Igatsus Jumala järele (Korahi laste õpetuslaul)

Psalm 43: Palve õigeksmõistmiseks ja päästmiseks

Psalm 44: Muistne pääste ja oleviku mure (Korahi laste õpetuslaul)

Psalm 45: Kuninga pulmalaul (Korahi laste õpetuslaul; laul armastusest)

Psalm 46: Jumal on varjupaik ja abimees ((Korahi laste laul)

Psalm 47: Jumal on kogu ilmamaa Kuningas (Korahi laste laul)

Psalm 48: Siioni ilu ja au (Korahi laste laul)

Psalm 49: Meeletus on loota varanduse peale (Korahi laste laul)

Psalme 50: Jumal on kohtumõistja (Aasafi laul)

Psalm 51: Patukahetseja palve (Taaveti laul, kui prohvet Naatan tuli ta juurde, pärast seda kui Taavet oli käinud Batseeba ligi)

Psalm 52: Kiitleva kurjuse tühisus (Taaveti õpetuslaul, kui edomlane Doeg tuli ja teatas Saulile ning ütles: “Taavet on tulnud Ahimeleki kotta!”

Psalm 53: Inimeste Jumalatus ja meeletus (Taaveti õpetuslaul)

Psalm 54: Palve kaitseks vaenlaste vastu (Taaveti õpetuslaul, kui Siifi mehed tulid ja ütlesid Saulile: “Eks Taavet ole peidus meie juures!”

Psalm 55: Palve valelike hävitamiseks (Taaveti õpetuslaul)

Psalm 56: Lootuse palve (Taaveti kuldne laul ajast, mil vilistid võtsid ta kinni Gatis.”

Psalm 57: Palve päästmiseks tagakiusajate käest (Taaveti kuldne laul ajast, mis ta põgenes Sauli eest koopasse.)

Psalm 58: Palve laimajate karistamiseks (Taaveti kuldne laul)

Psalm 59: Palve päästmiseks vaenlaste käest (Taaveti kuldne laul ajast, mil Saul läkitas mehed varitsema tema maja ja teda surmama)

Psalm 60: Abipalve sõjas (Taaveti kuldne laul õpetuseks, kui ta oli võidelnud Mesopotaamia ja Sooba süürlastega, ja kui Joab tuli tagasi ja oli Soola orus maha löönud 12 000 edomlast)

Psalm 61: Julgeolek Jumala kaitse all (Taaveti laul)

Psalm 62: Jumal on ainus varjupaik (Taaveti laul)

Psalm 63: Jumal kosutab janunevat hinge (Taaveti laul)

Psalm 64: Palve kaitseks varitsevate vaenlaste vastu (Taaveti laul)

Psalm 65: Jumala heategude kiitus (Taaveti laul ja lauluviis)

Psalm 66: Jumala vägevate tegude ülistus

Psalm 67: Rahvad laulgu Jumalale tänu

Psalm 68: Jumal on vägev Siinail ja templis

Psalm 69: Ahastushüüd Jumala poole

Psalm 70: Abipalve hädas ja kannatuses

Psalm 71: Palve vanadusnõrkuses

Psalm 72: Õiglase kuninga valitsus