"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Psalmid – Viies raamat

AudioPiibel – Psalmid, VIIES RAAMAT (Psalmid 107-150)

Kuula kogu viiendat raamatut (v.a. Psalm 119, mis on siin):

MP3 Piibel – Kuula psalmide kaupa:

Psalm 107: Jumal päästab kitsikusest

Psalm 108: Jumala valitsuse ülistus ja lootus Tema abile (Taaveti laul)

Psalm 109: Appihüüd kättemaksuks (Taaveti laul)

Psalm 110: Messia kuninga- ja ülempreestriamet (Taaveti laul)

Psalm 111: Jumal hoolitseb oma rahva eest

Psalm 112: Jumalakartliku hea põli

Psalm 113: Kiitus alandliku ülendamise eest

Psalme 114: Jumala imeteod Iisraeli kõrveteekonnal

Psalm 115: Jumal ja ebajumalad

Psalm 116: Tänu surmast päästmise eest

Psalm 117: Jumala igavese helduse ja tõe kiitus

Psalm 118: Tänu Jumalale päästmise eest

Psalm 119:Jumala sõna ja käsuõpetuse ülistus

Psalm 119 kuula siin.

Psalm 120: Appihüüd petiste ja valetajate vastu (Palveteekonna laul)

Psalm 121: Jumal on hoidja ja abimees (Palveteekonna laul)

Psalme 122: Rahusoov Jeruusalemale (Palveteekonna laul Taavetilt)

Psalm 123: Palve Jumala armu pärast (Palveteekonna laul)

Psalm 124: Tänulaul päästmise eest (Palveteekonna laul Taavetilt)

Psalm 125: Jumal kaitseb oma rahvast (Palveteekonna laul)

Psalm 126: Nutukülvile järgneb rõõmulõikus (Palveteekonna laul)

Psalm 127: Töö ja tulemus on Jumala käes (Palveteekonna laul Saalomonilt)

Psalm 128: Vagade perekonnaõnn (Palveteekonna laul)

Psalm 129: Palve Siioni vaenlaste hävitamiseks (Palveteekonna laul)

Psalme 130: Lunastuse lootus (Palveteekonna laul)

Psalm 131: Lapselik usaldus Jumala vastu (Palveteekonna laul Taavetilt)

Psalm 132: Palve, et Jumala kojast tuleks õnnistus (Palveteekonna laul)

Psalm 133: Vennaliku üksmeele õnnistus (Palveteekonna laul Taavetilt)

Psalm 134: Üleskutse Jumala koja öövalvureile (Palveteekonna laul)

Psalm 135: Jumala vägevus ja ebajumalate tühisus

Psalm 136: Jumala igavese helduse kiitus

Psalm 137: Iisraeli nutulaul Paabeli vangipõlves

Psalm 138: Tänu Jumala abi eest (Taaveti laul)

Psalm 139: Jumal on kõikjal ja kõiketeadja (Taaveti laul)

Psalm 140: Palve kaitseks tagakiusajate vastu (Taaveti laul)

Psalm 141: Palve kurjast hoidumiseks (Taaveti laul)

Psalm 142: Abipalve ahastuses (Taaveti õpetuslaul; palve, kui ta oli koopas)

Psalm 143: Patukahetsuse palve (Taaveti laul)

Psalm 144: Palve päästeks ja hüvanguks (Taaveti laul)

Psalm 145: Jumala headuse ja võimsuse kiitus (Taaveti kiituslaul)

Psalm 146: Jumala õiglaste tegude ülistus

Psalm 147: Kiitus Jumalale Jeruusalema aitamise eest

Psalm 148: Kõik maailm kiitku Jumalat

Psalm 149: Iisrael kiitku oma Jumalat

Psalm 150: Kiitke Jumalat!