"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Tee Rahu Jumalaga

 Soovid Teha Rahu Jumalaga?

On Sul tunne, et hingekitsikus on nii suur, et tahab lausa lämmatada? … Või et oled nii sohu eksinud ja ei leia enam teed, kuidas oma eluga edasi minna? … Või et elu on sasipuntras ja täis keerdsõlmi ning ei tea, kuidas neid lahti harutada? … Soovid pöörduda oma pattudest ning teha rahu Jumalaga?

Teha rahu Jumalaga – siin ja praegu – see on parim, mida Sa enda ja oma lähedaste heaks teha saad.

Tõesti? Tõesti!

Panin Sulle kirja lihtsa palve, mida saad paluda just seal, kus Sa praegu oled. Aga kui võimalik, leia endale vaiksem nurgake, kus saad olla teistest segamatult – Sina ja Jumal. Ja siis palu järgnev palve (võimalusel valju häälega).

Aga mis peaasi – palu siira südamega:

Kallis Issand Jeesus. Ma tean, et ma olen patune, seepärast ma palun Sinu andestust. Ma usun, et Sina surid minu pattude eest ning tõusid surnuist. Ma pöördun oma pattudest ning kutsun Sinu oma südamesse ja ellu. Ma tahan usaldada Sind ning järgida Sind, kui oma Issandat ja Päästjat. Palun aita mind. Ma palun seda Sinu nimel, Aamen.

Kui palusid siira südamega, siis tea, et Jumal kuulis Sind. Ning luba ma õnnitlen Sind – Sa oled just teinud rahu Jumalaga. Kuidas? Selle läbi, et Sa oled uskunud Tema Pojasse Jeesusesse ning pannud oma lootuse Temale.

“Et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi.” (Roomlastele 5:1)

Näed! Jumal on Sind Sinu usu põhjal õigeks mõistnud – usu läbi Jeesusesse Kristusesse. Ja selle tõttu on Sul nüüd rahu Jumalaga! Oled nüüd Jumala laps ja Tema perekonna liige. Imeline, eks?

“Vaadake, missuguse armastuse Isa on meile andnud, et meid hüütakse Jumala lasteks! Ja seda me olemegi.” (1 Johannese kiri 3:1)

Nüüd, mis edasi?

Mina soovitan, võta ühendust pastor Leeviga (või mõne teisega siit lehelt) ning ütle, et tegid just rahu Jumalaga. Nad aitavad Sind ning on Sulle järgmiste sammude tegemisel abiks – nii nõu kui jõuga.

Seega Sinu järgmine samm: Võta ühendust pastor Leeviga (ole julge, ta on väga hooliv ja abivalmis 😉 Ta seletab Sulle ka, mida see palve Sinu jaoks täpsemalt tähendab.

PS. Kas Sul Piibel on? Kui ei ole, küsi Leevi käest.

Igal juhul, loe Piiblit. Loe iga päev. Miks? Sest Piibel on Jumala Sõna ning Eluleib. Kui Sa loed Jumala Sõna ja talletad seda oma südamesse, siis Püha Vaim (selle Jumala Sõna kaudu) sünnitab Sinu südames usku. Ja selle usu kaudu teeb Jumal Sinu elus imesid.

Jumala õnnistust soovides,

Egon Sarv