"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Palveta seda Eestile- “Taanieli palve oma rahva pärast” (Video)

Praegu, kui Eestis (ja Euroopas üldiselt) on välja kuulutaud eriolukord ning koroonaviiruse levik selgelt kasvutrendis, siis see mida meie maa ja rahvas nii väga vajab, on usurahva eestpalved.

Ning kui ma täna hommikul olin palves Eesti, siis sain Jumalalt selle sõna:

Meie maa ja rahvas on pattu teinud Jumala vastu.

Ja ma sain ka selle sõna – Palvetada Taanieli palvet oma rahva pärast – paluda seda sama, mida Taanile palus oma rahva pärast, paluda seda meie Eesti maa ja rahva. Ning kõigi nende eest, kes siin elavad.

Teeme seda. Palvetame:

(Taanieli 9:3-19)

“Ja ma pöörasin oma näo Issanda Jumala poole, otsideds Teda palve ja anumistega, paastudes, kotiriides ja tuhas.

Ma palusin Jehoovat, oma Jumalat, tunnistasin ja ütlesin:

“Oh Issand, Sina oled suur ja kardetav Jumla, kes peab lepingut ja osutab heldust neile, kes Teda armastavad ja Tema käske peavad!

Me oleme pattu teinud ja eksinud, oleme olnud ülekohtused ja oleme hakanud vastu, oleme taganenud Su käskudest ja kohtuseadustest, me pole kuulanud Su sulaseid, prohveteid, kes Sinu nimel kõnelesid meie kuningaile, vürstidele, vanemaile ja kogu maa rahvale!

Sinul, Issand on õigus, aga meil on häbi silmis, nõnda nagu tänapäeval on Juuda meestel ja Jeruusalema elanikel ja kogu Iisraelil, lähedastel ja kaugetel kõigels maades, kuhu sa oled pillutanud truudusetudse pärast, mida nad sinule osutasid!

Jehoova! Meil on häbi silmis, meie kuningail, meie vürstidel ja meie vanemail, et me oleme Sinu vastu pattu teinud!”

[Ja seda me palume ka Eesti rahva eest. Meie presidendi, riigikogu, parlamendi ja muude valitsejate eest.]

“Issandal, meie Jumalal on halastus ja andeksand, kuigi me oleme hakanud Temale vastu ega ole kuulanud Jehoova, oma Jumala häält, et me oleksime käinud Tema õpetuste järele, milled Ta pani meie ette oma sulaste prohvetite läbi,

vaid kogu Iisrael on astunud üle su käsuõpetusest ja on taganenud sellest, ilma et oleks võtnud kuulda Su häält!

Seepärast on meie peale valatud see sajatus ja vanne, mis Jumala sulasel Moosese käsuõpetuses on kirja pandud!

Sest me oleme Tema vastu pattu teinud!

Ja Tema on tõeks teinud oma sõnad, mis Ta meie ja meie valitsejate kohta, kes meie üle valitsesid, oli rääkinud, tuues meile nii suure õnnetuse, mille sarnast ei ole sündinud kogu taeva all, nagu see sündis Jeruusalemmas!”

[Ja seda me palume ka Eesti eest.]

“Nõnda nagu Moosese käsuõpetuses on kirjutatud, nõnda tuli kogu see õnnetus meie peale.

Aga me ei ole Jehoova, oma Jumala palet mitte leevendanud, et oleksime pöördunud oma süütegudest ja tähele pannud Sinu tõde!

Seepärast oli Jeoohava valvas ja tõi selle õnnetuse meie peale; sest Jehoova, meie Jumal on õiglane kõigis oma tegudes, mis Ta teeb!

Meie aga ei ole kuulanud Tema häält!

Ja nüüd, Issand, meie Jumal, kes oled oma rahva Egiptusemaalt ära toonud oma vägeva käega ja oled teinud enesele nime, nagu see tänapäeval on:

meie oleme pattu teinu ja õelad olnud!

Issand, kõigi su õiglaste tegude pärast pöördugu ometi su viha ja raev su linnalt Jeruusalmalt ,su pühalt mäelt!

Sest meie pattude ja meie vanamte süütegude pärast on Jeruusalem ja sinu rahvas saanud teotuse aluseks kõigile meie naabritele!”

[Ja seda me palume ka Eesti eest.]

“Ja nüüd, meie Jumal, kuule oma sulase palvet ja anumisi, ja lase oma pale paista oma hävitatud pühamu peale iseense pärast, Issand!

Pööra, mu Jumal, oma kõrv ja kuule, ava oma silmad ja vaata meie hävingut, ja linna, millele on pandud Sinu nimi, sest me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast!

Issand, kuule,

Issand, anna andeks,

Issand, pane tähele ja tee teoks iseense pärast, mu Jumal, ära viivita!

Sest su linnale ja Su rahvale on pandud Sinu nimi!”

[Ja seda kõike ma palume ka Eesti riigile ja Eesti rahvale ja kõigile, kes siin elavad. Aamen]

2 thoughts on “Palveta seda Eestile- “Taanieli palve oma rahva pärast” (Video)

 1. Urmas Välimäe ütleb:

  Kui paast ja palve ei kanna meeleparandusvilju just Koguduses, (sest kelle pärast tuli kohtumõistmine, oli Jumala rahvas), osutub see järjekordseks liha tembutamiseks. 2Aj7:13 Vaata, kui ma sulen taeva, nõnda et vihma ei saja, ja vaata, kui ma käsin rohutirtse maa paljaks süüa, või kui ma läkitan oma rahva kallale katku,
  14 ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud mu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa!
  15 Nüüd on mu silmad lahti ja mu kõrvad panevad tähele palvetamist selles paigas!
  16 Nüüd ma olen valinud ja pühitsenud selle koja, et mu nimi oleks seal igavesti. Mu silmad ja mu süda on seal iga päev!

  1. Egon Sarv ütleb:

   Tänan tagasiside eest, Urmas.

   Väga õige kirjakoht: “ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud mu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa!”

   Just selleks ma üleskutse tegingi. Ja tegelikult, kui sa loed, siis see Taanieli palve sisu ongi.

   Õnnistusi soovides,
   Egon

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga