"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Talle kiituseks 1 – Jeesuse jalge ees

1. Üks tund Jeesuse jalge ees,
Me tahame nüüd üheskoos
Ta pühast Sõnast õppida,
Mis meile armust annab Ta.

2. Üks tund Jeesuse jalge ees,
Kui Püha Vaim on meie seas,
Meid ilmakärast lahutab
Ta hinge raskust kaotab.

3. Üks tund Jeesuse jalge ees,
Ta armusõna õppides,
Me hingel õnnistuseks saab,
Meid taeva vastu valmistab.

4. Üks tund Jeesuse jalge ees,
Ta pühas osasaamises,
On kõige armsam silmapilk,
Kus hing võib olla õnnelik,

5. Üks tund Jeesuse jalge ees,
Kus hinged alanduse sees
Kõik ühel meelel paluvad,
Sest inglid osa võtavad.