"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Talle kiituseks 4 – Koguduse palve laul

1. Su Sõna ümber kogume,
Kui lapsed Isa lauale,
Ja palume Sind, Jeesuke,
Oh tule meie keskele!

2. Me tah’me kuulda, räägi Sa,
Ja kinnita meid armuga!
Meid Vaimu väega pühitse,
Et kõlbaksime Sinule!

3. Oh võta meie mõtteid Sa,
Nüüd Sõna ümber koguda!
Meist keela kurja kiusatust
Sa vale vaimu juhatust!

4. Sind palume nüüd südamest,
Õnnista seda tunnikest!
Meid toida eluleivaga,
Ja jooda armu jõest ka.

5. O rõhu, arams Jeesuke,
Siin kes veel julge patune,
Ka anna troosti nendele,
Kes patu vaevas raskesti!

6. Oh juhata meid elu teel!
Käi ise Vaimus meie eel,
Ja viimaks armust võta Sa
Meid oma juurde elama!