"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Talvesõjast ja koroonaviirusest – Üleskutse paastule-palvele (VIDEO)

 
Jaga seda üleskutset paastule ja palvele (ja videot) vajutades ülalolevale Facebooki nupule
 

Tere kallis usuvend ja -õde. Armu ja rahu sulle Jumalalt, meie Taevaselt Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt.

Praegu, kus meie riik (ja tegelikult inimkond üle kogu maailma) silm-silma vastas päratu suure ja koletu vastasega, ajal mil koroonaviirus ajab vastiku koletise kombel oma kombitsaid üle kogu maa, siis mida meie maa ja rahvas kõige enam vajab, on…

…usurahva paast ja eestpalved.

[Märkus: Ütlen kohe alguses ära, et toetan kõikin ettevaatusabinõusid, mida mida Eesti valitsus, kirikute-konfessioonide juhid, ja muud juhid kriisi ohjamiseks välja käinud on. Need nõuanded on erinevates meediakanalites korduvalt esile toodud ning üle rõhutatud ja seepärast ma nendest ei hakka siin rääkima.]

Aga on midagi, millest meie valitusasutused ei räägi. Ja mille Jumal mulle (ja ilmselt paljudele teistele) on südamele pannud.

Püüan selle siis kuidagi sõnastada.

Üleskutse

Praegu kui on väga kriitiline aeg meie rahva elus, siis kutsun Sind armas usuvend ja -õde üles eriliselt võitlema – nii palves kui paastumises – meie rahva eest.

Sest tegemist on eelkõige haigusega.

Ja me teame täpselt, kuidas Jeesus suhtus haigustesse:

“Ja Jeesus käis läbi kõik linnad ja külad, õpetas nende kogudusekodades ja kuulutas Jumala riigi evangeeliumi, parandas kõike tõbe ja kõike viga.” (Mt 9:35)

“Ja minnes kuulutage ning ütelge: Taevariik on lähedal! Tehke haigeid terveks, äratage surnuid üles, puhastage pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime.” (Mt 10:7-8)

 “Aga kui mina Jumala Vaimuga kurjad vaimud välja ajan, siis on juba Jumala riik teie juurde tulnud.” (Mt 12:28)

[Märkus: Nii siin kui edaspidi on kirjakohtades minu rõhuasetused]

Talvesõjast

Eile, 13. märtsil 2020 möödus 80 aastat Talvesõja lõpust. Ka noil päevil (1939nda aasta kõledatel novembrikuu päevadel) seisis pisike Soome vastamisi määratu suure ja kurjakuulutava vastasega – Soome mõistel ülivõimsate Nõukogude vägedega. Täpselt nagu Taavet Koljati vastu.

Mis oli Soome võimalus? Mis oli nende shanss? Inimlikult kalkuleerides üsna nullilähedane.

Aga Soome tollane president Kyösti Kallio oli vaga ja jumalakartlik mees, kes palvetas palju ning otsis riigi juhtimises palju abi Jumalalt. Ja kui mu mälu mind ei peta, siis seistes silmitsi sõjaga kuulutas ta ka välja üleriigilise palve ja paastu oma maa ja rahva kaitseks.

Ja siis see väike Soome mobiliseeris oma väed ja nad seisid müürina oma maa ja rahva eest.

Ja täpselt sama vajab meie maa ja meie riik praegu. 

Meie valitsus teeb kõik, et see võitlus võita nähtavas maailmas.

Aga meie – usurahva – roll on tõusta ning seista selles müüripraos, mis on nähtamatus maailmas. Vaimumaailmas.

“Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, vaid selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega.” (Ef 6:12)

Nagu Piibel ütleb, on see sõda on eelkõige vaimulik. Ja seepärast tuleb sellele vastu astuda vaimulikul tasandil.

Ja kes teine saab seda teha, kui usurahvas. Need kellede nimed on kirjutatud Eluraamatusse. Kellel on usk ülestõusnud Jeesusesse Kristusesse.

Sellepärast, ütleb Piibel, relvastuge kõige Jumala sõjavarustusega (Loe Ef 6)

Ja seepärast, kallis usuvend – ja õde, peaksime mobiliseerima oma jõud ühtseks tugevaks jõuks, kes ühel meelel ja ühel nõul ning Jeesuse Kristuse nimel seisavad palves ja paastus meie maa ja rahva eest.

Kui Soome ei oleks mobiliseerinud oma vägesid (nii palju kui neil neid oli) ja igamees oleks üksinda nokitsedes midagi riigi heaks püüdnud teha, poleks Soome ilmselt oma iseseisvust säilitanud.

Aga nad mobiliseerisid. Võitlesid raske võitluse, lootsid Jumala abile, ja säilitasid iseseisvuse.

Ja seepärast, kallis usuvend ja -õde, ma kutsun sind üles liituma üleriigiliseks palve- ja paastuvõrgustikuks. Igaüks omas kodus, aga ühel meelel ja ühe asja eest.

Praegu ei ole aega kirikute ja konfessioonide vahelisteks erimeelsusteks. Me kõik usume Jeesusesse ja saame ühel meelel Jeesuse nimel meie maa eest palvetada. Paastuda ja palvetada.

Tehkem seda!

Nüüd, miks on selline ühine paast ja palve nii tähtis? Sa võib-olla mõtled: “Kasutu. Ei aita. On proovitud.”

Kui sa oled selle koha peal, siis ma julgustan sind – ka  Jeesuse jüngrid olid kunagi sama koha peal:

“Siis tulid jüngrid Jeesuse juurde isepäinis ja küsisid: “Miks meie ei võinud teda välja ajada?” Aga Tema ütles neile: “Teie nõdra usu pärast.”

Ja natuke edasi lisab:

“Seesinane tõug ei lähe muidu välja kui aga palve ja paastumisega!”

Näed! Jeesus räägib ühest tõust. Väliselt oli see haigus. Aga Jeesus nägi rohkem, kui väline. Ta nägi ühte tõugu. Ja ta ütles, et see tõug ei lähe teisiti välja, kui paastu ja palvega.

Seepärast – liitugem paastus ja palves. Praegu on nädalavahetus. 

Ma kutsun sin üles – Paastu täna. Paastu homme. Ja kui võimalik, paastu ka järgnevatel päevadel.

Minul ei ole volitusi, et kuulutada välja üleüldine paast, aga üleskutset paastule ma saan teha (saab igaüks teha). Ja seda ma teen –

Tule – paastume ja palvetame üheskoos meie riigi ja rahva eest ja kuulutame võitu selle olukorra üle. Kutsu ka oma koguduserahvas üles üheskoos paastuma.

Mobiliseerime meie maa tuhanded kristlased – moodustame ühise vaimuliku rinde pimedusejõudude vastu.

“Seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie eest.”

Kui täispaastu on raske teha (elukorraldus või tervis ei luba), siis tee osaline paast. Loobu nt kahest toidukorrast päevas. Või lihatoodetest. Vms.

Kui ma Indoneesias misjonipõllul teenisin, siis meie koolis olid sageli 10-päevased ja kahenädalased osalised paastud. Paastuti nt 2 nädaalt nii, et loobuti hommikusöögist. Või mingi muu mustri järgi.

Aga seda tehti üheskoos ja ühe eesmärgi nimel ning sellel olid ka nähtavad tulemused.

Niisiis, ma kutsun sind üles homme, pühap, 15. märtsil, koos minuga paastuma antud kriisiolukorra pärast terve päeva. Nii et homme ei söö. Alles esmaspäeva hommikul (juhul kui sa paastu ei jätka). Aga kui jätkad, siis väga hea. Halleluuja!

Ja veel üks väga oluline aspekt – Sõna vägi

Kui sa loed Piiblit, siis sa näed, et Jumal tahab, et Tema sulased ütleksid, räägiksid, kuulutaksid, tunnistaksid, jutlustaksid…

Teiste sõnadega – et Tema sulased räägiksid välja sõnu.

Näiteks:

Jesajale Jumal ütleb: “Ja Tema ütles: “Mine ja ütle sellesinasele rahvale…” (Js 6:9)

Jeremijale :  “Ja ütle Juuda kuningakojale: Kuulge Jehoova Sõna! Nõnda ütleb Jehoova…” (Jr21:11)

Hesekielile: “Ja mulle tuli Jehoova Sõna; Ta ütles: “Inimesepoeg, kuuluta prohvetlikult…” (Hs13:1)

Joonale: “Ja Jehoova Sõna tuli Joonale, Amittai pojale; Ta ütles: “Võta kätte, mine Niinivesse, sinna suurde linna ja jutlusta sellele, sest…” (Jn 1:1)

Jne, jne, jne

Näed seda mustrit?

Või las ma võtan mõned näited Uuest Testamendist:

“sõitles Jeesus rüvedat vaimu ning ütles temale: “Sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin sind: mine temast välja ja ära tule enam tema sisse!” (Mk 9:25)

JeesusHüüdis ta suure häälega: “Laatsarus, tule välja!” Ja surnu tuli välja…” (Jh 11:43j)

Jeesus jüngritele: “Ja minnes kuulutage ning ütelge…” 

Jeesus: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele ja lange merre! Ja ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub, et see mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale.” (Mk 11:23)

“Siis Issand ütles öösel nägemuses Paulusele: “Ära karda, vaid kõnele ja ära ole vait!” (Ap 18)

Näed, Jumal ütleb oma prohvetitele, oma sulastele, oma jüngritele, apostlitele: “Mine ja räägi.” “Mine ja kuuluta.

Ehk siis teiste sõnadega: “Räägi välja sõnu.” 

Ja mitte lihtsalt sõnu, vaid ususõnu:

“See on ususõna, mida me kuulutame.” (Rm 10)

Nüüd ma küsin sult: Miks Jumal tahab, et me räägiksime välja sõnu (ususõnu)?

Sest kui sina räägid välja ususõnu, siis Jumal saab teha tööd. Nii Ta on valinud.

Ja seepärast on ususõnade väljarääkimine nii oluline.

Kuidas see puutub kriisiolukorda Eestis?

Väga lihtsalt. Lisaks paastumisele ma kutsun sind üles palves kuulutama (valju häälega) Jeesuse Kristuse võitu antud kriisiolukorra ja koroonaviiruse üle.

Kuuluta Jeesuse võitu vaimumaailmas

Kuuluta Jeesuse võitu Eesti üle.

Kuuluta Jeesuse nime võitu,

Kuuluta Jeesuse ristisurma ja ülestõusmise võitu.

Kuuluta Elu võitu surma ja haiguste üle.

Kuuluta seda, mida Jumal sulle annab kuulutada.

Kuuluta Kristuse võitu koroonaviiruse ja selle leviku üle.

Piltlikult, raiugem selle mööda maad laiutava koletise pea ja purustagem tema selgroog. Palve ja paastuga. Et epideemia jõud saaks murtud.

Kolm valikut

Antud kriisiolukorras on ka meil usklikel kolm erinevat võimalust:

1. Kas ajada selg sirgu, seista usus Jumala Sõna peal – kindlana ja vankumatuna… Ning palve ja paastuga seista müüripraos meie maa ja rahva eest…

2. põgeneda hirmunult voodi alla (piltikult).

3. Jääda passiivseks pealtvaatajaks (peaasi, et minu ja minu lähedasti nahk terveks jääks, piltlikult).

Võib-olla on veel valikuid.

Aga kallis usuvend ja -õde. Ma kutsun sind üles – Mobiliseerugem palves ja paastus ühtseks vaimulikuks rindeks!

Ning rääkigem välja ususõnu!

Kuulutagem vaimumaailma ususõnu!

Lugegem psalme ja kiituslaule. Kuulutagem neid valju häälega taevastele jõududele.

Psalmid ja kiituslaulud

Piibel ütleb, et kiidaksime Jumalat ka Psalmidega. See on haruldane võimalus võita lahinguid vaimumaailmas ning ehitada enda usku.

Seepärast ma kutsun sind üles lugema usus ja valju häälega Psalme üle nende olukordade, mis Eestis ja maailmas praegu valitsevad.

Kuulutagem taevastele neid psalme, mis kiidavad Jumalat (nt Psalmid 33, 47, 61, 63, 65-68, 91-93, 95-100, 103-105, 111, 113-114, 135-136, 145-150)

Laulgem neid vaimulikke laule, mis kuulutavad Jeesuse võitu

Ka pruunis laulikus on väga häid laule, mida laulda. Aga on ka mujal.

Pruunist laulikust 3 näidet:

Oh kui kallist lippu (481)

Olen rõõmus, et Jeesust võin… (482)

See, kes tunneb Jeesust (486)

On veel palju teisi laule, mida laulda.

Põhiline on – Kiidame Jumalat ning Jeesuse Kristuse võitu selle epideemia üle.

Hoidugem arguse ja ebakindluse sõnade rääkimisest

Hoidugem, et me ei räägiks hirmu, kahtluse, ebakindluse ja kartuse sõnu. Sõnu mis kisuvad maha, mitte ei ehita üles. Teate küll, kuidas see käib. Ei hakka näiteid tooma. Pigem kinnitan Jumala Sõnaga:

“Sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu.” (2Tm 1:7)

Vahest on tõesti nii, et hirm tahab tulla. Aga taas, kui tulevad hirmu- ja paanikamõtted, siis me jällegi teame, mis allikast need on.

Sel juhul, kui sul hirm pigistab südant, siis kuuluta: “Jeesuse nimel, tagane saatan.” Ja loe psalme. Loe valju häälega. Loe neid Psalme, mis kiidavad Jumalat.

Loe nii kaua, kuni hirma kaob ja usk täidab südant.

“Sest kõik, mis on Jumalast sündinud, võidab maailma ära; ja see ongi see võit, mis on ära võitnud maailma: meie usk.” (1Jh 5:4)

 Või kui sa mõtled, et vastane on liiga suur. Meil ei ole mingit jõudu tema vastu minna. Meil ei ole mingit shanssi võita. Siis ütle valju häälega: “Jeesuse Kristuse nimel, ma tühistan need mõtted.” Ja siis kuuluta Jeesuse  võitu. Laula psalme jne.

Kuuluta Taaveti sõndega:

“Sina tuled mu juurde mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen su juurde vägede Jehoova, Iisraeli väehulkade nimel, keda sa oled teotanud.” (1Sm 17:45)

Ja veel üks asi – meeleparandus

Kui ma täna hommikul Eesti eest palves olin, sain selle, et meie maa ja rahvas on pattu teinu Jumala vastu. Ja see epideemia on ka otsekui Jumala karistuvits, et meid jumalakartuse teele tagasi tuua. Ja ma sain palves, et palvetaksime Taanieli palvet oma rahva pärast (Tn 9)

Palu ka seda palvet Jumala poole. Palu seda enda ja Eesti eest.

Lõpetuseks

Jeesuse Kristuse nimel, seiskem ühel meelel ja ühel nõul kindla rindena müüripraos meie maa ja rahva eest. Ning meie naaberriikide ja kogu Euroopa eest. Ning kogu maailma eest.

Jeesuse Kristuse nimel ja Jumala Isa auks,

Amen

Tervitades,

Egon Sarv

PS. Kui sa tunned, et tahad seda kirja jagada või edasi saata, siis võid küll jagada ja edasi saata.

Jaga seda üleskutset (ka videot) Facebookis, et see jõuaks võimalikult paljude usklikeni üle Eesti.