"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

10 Kirjakohta “USU” kohta Galaatia kirjas

1. “Nad olid ainult kuulnud, et see, kes meid enne taga kiusas, nüüd jutlustab seda usku, mida ta enne hävitas.” (Gl 1:23)


2. “…aga teades, et inimene ei saa õigeks käsu tegudest, vaid üksnes Kristuse usu kaudu, oleme ka meie uskunud Kristusesse Jeesusesse, et me saaksime õigeks Kristuse usust ja mitte käsu tegudest, sest käsu tegudest ei saa õigeks ükski liha.” (Gl 2:16)


3. “Ent nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees! Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese annud minu eest.” (Gl 2:20)


4. “Seda üksnes ma tahan teilt teada, kas te saite Vaimu käsu tegudest või usu kuulutamisest?” (Gl 3:2)


5. “Tema, kes siis annab teile Vaimu ja teeb vägevaid tegusid teie sees, kas Ta teeb seda käsu tegudest või usu kuulutamisest, nõnda nagu “Aabraham uskus Jumalat ja see arvati temale õiguseks!” Te ju teate, et need, kes on usust, on Aabrahami lapsed. Aga et Kiri nägi ette ära, et Jumal teeb paganad usust õigeks, kuulutas see Aabrahamile selle hea sõnumi: “Sinus õnnistatakse kõik rahvad!” Sellepärast õnnistatakse neid, kes on usust, ühes uskliku Aabrahamiga.” (Gl 3: 5-9)


6. “Et nüüd käsu kaudu ükski ei saa õigeks Jumala ees, on ilmne, sest õige peab usust elama. Käsk aga ei ole usust, vaid “kes teeb nende järele, see elab nende varal!” (Gl 3:11-12)


7. Kristus on meid lahti ostnud käsu needusest, kui ta sai needuseks meie eest – sest on kirjutatud: “Neetud on igaüks, kes puu küljes ripub” – et Aabrahami õnnistus saaks paganaile osaks Jeesuses Kristuses ja me usus kaudu saaksime Vaimu tõotuse.” Gl 3:13-14)


8. “Aga Kiri on kõik  pannud kinni patu alla, et tõotus antaks Jeesuse Kristuse usust neile, kes usuvad.” (Gl 3:23)


9. “Aga enne kui tuli usk, olime käsu valve all, kinni pandud tulevase usu ilmumise jaoks. Nõnda on käsk saanud meie kasvatajaks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust.”

Aga et usk on tulnud, ei ole me enam kasvataja all. Sest te kõik olete usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses.” (Gl 3:25-26)


10. “Te olete jäänud ilma Kristusest, kes tahate saada õigeks käsu kaudu; te olete langenud ära armust. Sest me ootame usust õiguse lootust Vaimu kaudu. Sest Kristuses Jeesuses ei kehti ümberlõikamine või ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse kaudu.” (Gl 5:4-6)

LOE KA: 39 Kirjakohta “Usust” Rooma kirjas