"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Liidu juhatus avaldab Egon Sarvele austust (Uuendatud!)

Hea lugeja,

Kuna nii Eestis kui maailmas on praegu märkimisväärselt suuremad probleemid, kui Egon Sarve (minu siis) austamine baptistiliidu juhatuse poolt, siis…

…Lihtsalt selleks, et olla armuline ning heatahtlik baptistiliidu juhatuse suhtes, ma jätan oma esialgsest postitusest alles vaid kõige olulisema:

Liidu juhatuse otsus

1. Juba 22. novembril 2022 aastal (5 kuud varem) võttis baptistiliidu juhatus vastu otsuse, kus liidu kogudusi hoiatatakse, et nad ei kasutaks Egon Sarve (mind siis) koguduslikus töös.

2. Põhjuseid selleks nimetatakse 2:

A) Viljandi Baptisti Koguduse kogemus

B) Egon Sarv on kahjustanud Järva-Jaani koguduse tööd

3. Baptistiliidu juhatuse otsus trükiti ära ning saadeti üle Eesti kogudustesse laiali liidu aastakonverentsi raamatus 2023.

4. Mina, Egon Sarv, kinnitan, et baptistiliidu juhatus (ega ka ükski juhatuse liige eraldi) ei ole MITTE KUNAGI minuga neil teemadel minuga ühendust võtnud, minuga rääkinud või minuga suhelnud. Mitte mingil viisil.

See otsus on vastu võetud minu seljataga, minuga asja arutamata!

Ka ei saanud mina (ega ka enamik liidu töötegijaid) sellest liidu juhatuse otsusest teada enne, kui alles 5 kuud hiljem, lugedes liidu aastaraamatut.

Mina kuulsin sellest otsusest esimest korda ühe liidu koguduse pastori käest kolmapäeval 03. mai 2023.

Liidu juhatus ei olnud mind 5 kuud informeerinud, et nad sellise otsuse minu suhtes on vastu võtnud.

Mis oli siis probleem?

Minu selgitus liidu juhatuse süüdistuse suhtes

1. Viljandi baptisti koguduse kogemus

Nõustun, et Viljandi baptisti koguduse pastoriga oleme olnud eriarvamusel. Nimetan alad, kus meil oli pastoriga erinev arusaam:

1. Koroonapiirangutes

2. Vaktsineerimisküsimuses

3. Ukraina konflikti käsitlemises

Nagu näete, ei ole meil erimeelsust õpetuslikes küsimustes.

Sealt peale kui koguduse pastor keelas mul koguduse palvekoosolekutel käimise, olen respekteerinud nende otsust. Olen endiselt ja heatahtlikult, vaikselt, osalenud koguduse teistel üritustel, kuid pole kuidagi sekkunud nende teenimisse.

Nagu kirjutasin, antud küsimuses ei ole ei liidu juhatus ega ka ükski juhatuse liige eraldi minu poole pöördunud, et olukorda selgitada või klaarida.

See süüdistus on tehtud minu seljataga, minuga asja arutamata!

2. Egon Sarv on kahjustanud Järva-Jaani koguduse tööd

Kinnitan, et see süüdistus on nii mulle kui Järva-Jaani koguduse pikaaegsele pastorile TÄIELIK ÜLLATUS!

Kinnitame mõlemad (nii mina, kui Järva-Jaani koguduse pastor) – meie ei tea süüdistusest MITTE MIDAGI!

Kinnitame, et liidu juhatus (ega ükski juhatuse liige eraldi) ei ole antud süüdistusega MITTE ÜHTELGI KORRAL, MITTE KUNAGI, mitte ühelgi viisil pöördunud ei minu ega Järva-Jaani koguduse pastori poole.

Ka see süüdistav otsus on võetud vastu nii minu kui Järva-Jaani pastori seljataga, meiega asja arutamata.