"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Võidulaulud – Võidulaulik

Nüüd on ka esimesed 33 laulu meie armastatud Võidulaulikust kättesaadavad.

Saad ka neid laule Issanda Jeesuse ja meie Taevase Isa kiituseks laulda; aga samuti omaenda usu ülesehitamiseks:

[Märkus: Võidulaulude laulikus ei ole lauludel pealkirjasid. Seepärast on antud nimekirjas toodud iga laulu esimene rida. Lisaks on vanemates laulikutes järjekorranumbrid teised. Seepärast osadel lauludel topeltnumbrid.]

[Märkus: Kui sa leiad mõne kirjavea mõnes laulusalmis, anna mulle julgesti märku, siis ma parandan selle ära. Veast teatada saad koguduse veebilehe kontaktide lehel oleva emaili kaudu.]

Võidulaulud:

Võidulaulik 1 (1) – Tahan alata Sinuga Jeesus

Võidulaulik 2 (   ) – Hõiska nüüd, mu õnnis süda

Võidulaulik 4 (59) – Õudse mäekünka peal

Võidulaulik 7 (56) Sügavasti Sinu armu sisse tahan vajuda

Võidulaulik 13 (47) – Surmast üles tõusis Jeesus Võiduvürstina

Võidulaulik 17 (2) – Jumal, õnnista me hinged Vaimu väe ja eluga! 

Võidulaulik 22 (   ) – Jeesus, Sa päästsid mind hukatusest

Võidulaulik 26 (116) – Auliselt kõlab päästmise hüüd

Võidulaulik 32 (43) – Usu end läbi võitleja hing!

Võidulaulik 33 (62) – See õnnis’tud allikas Lehhis

Võidulaulik 34 (8) – Jumalast ma kaugel olin  !! link parandatud !!

Võidulaulik 60 (69) – Miks sa kahtlustad teal

Võidulaulik 63 (   ) – Üks auline taevalik jõgi

Võidulaulik 77 (71) – Räägi mul Jeesuse armust

Võidulaulik 107 (   ) – Usus paistab meil kodumaa rand

Võidulaulik 124 (37) – Eluvõitlustes käinud ma Jeesusega

Võidulaulik 126 (  ) – Ava, oh Issand, mu kõrvad

Võidulaulik 127 (41) – See, kes palub, see saab

Võidulaulik 130 (  ) – Oh anna Vaimu meile nagu enne

Võidulaulik 134 (   ) – Võtkem Jeesuse armastusest laulda

Võidulaulik 149 (   ) – Pulmasaalis või väljaspool (lisatud 07.09.23)

Võidulaulik 151: Need rõõmusõnumid nüüd viige nendele (lisatud 07.09.23)

Võidulaulik 152 (   ) Ükskord ma orjasin pattude sees

Võidulaulik 153 (  ) – On usuhoone sul kalju peal

Võidulaulik 196 (  ) – Liikugu taevas ja kõikugu maa

Võidulaulik 203 (10) – Kui risti juurde kord tulin ma

Võidulaulik 220 (  ) – Hing, kas võid sa oma Päästjat…

Võidulaulik 236 (156) – Saada Issand nüüd elujõe Kolgata mäelt

Võidulaulik 264 (   ) – Oo püha ristikogudus, kui armas oled sa

Võidulaulik 284 (114) – Mind Jeesus päästis ja vabastas

Võidulaulik 291: Kui ükskord jõuab su eluõhtu (lisatud 07.09.23)

Võidulaulik 287 (  ) – Üks ainus elu on sul siin maailmas

Võidulaulik 326 (   ) – Truu ja ustav Jeesus on

Kuula/ laula kõiki võidulaule: