"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Võidulaulud – Võidulaulik

Nüüd on ka esimesed laulud meie vanast, armastatud Võidulaulikust kättesaadavad.

Saad ka neid laule Issanda Jeesuse ja meie Taevase Isa kiituseks, samuti omaenda usu ülesehitamiseks laulda:

[Märkus: Võidulaulude laulikus ei ole lauludel pealkirjasid. Seepärast on antud nimekirjas toodud iga laulu esimene rida. Lisaks on vanemates laulikutes järjekorranumbrid teised. Seepärast osadel lauludel topeltnumbrid.]

Võidulaulud:

Laul 32 (43)- Usu end läbi võitleja hing!

Laul 33 (62) – See õnnis’tud allikas Lehhis

Laul 34 (8) – Jumalast ma kaugel olin

Laul 63 (   ) – Üks auline taevalik jõgi

Laul 134 (   ) – Võtkem Jeesus armastusest laulda

Laul 326 (   ) – Truu ja ustav Jeesus on