"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Võidulaulud – Võidulaulik

Nüüd on ka esimesed 16 laulu meie armastatud Võidulaulikust kättesaadavad.

Saad ka neid laule Issanda Jeesuse ja meie Taevase Isa kiituseks laulda; aga samuti omaenda usu ülesehitamiseks:

[Märkus: Võidulaulude laulikus ei ole lauludel pealkirjasid. Seepärast on antud nimekirjas toodud iga laulu esimene rida. Lisaks on vanemates laulikutes järjekorranumbrid teised. Seepärast osadel lauludel topeltnumbrid.]

Võidulaulud:

Võidulaul 1 (1) – Tahan alata Sinuga Jeesus

Võidulaul 2 (   ) – Hõiska nüüd, mu õnnis süda

Võidulaul 4 (59) – Õudse mäekünka peal

Võidulaul 13 (47) – Surmast üles tõusis Jeesus Võiduvürstina (lisatud 01.02.22)

Võidulaul 17 (2) – Jumal, õnnista me hinged Vaimu väe ja eluga! (lisatud 01.02.22)

Võidulaul 22 (   ) – Jeesus, Sa päästsid mind hukatusest

Võidulaul 26 (116) – Auliselt kõlab päästmise hüüd

Võidulaul 32 (43) Usu end läbi võitleja hing!

Võidulaul 33 (62) – See õnnis’tud allikas Lehhis

Võidulaul 34 (8) – Jumalast ma kaugel olin

Võidulaul 63 (   ) – Üks auline taevalik jõgi

Võidulaul 134 (   ) – Võtkem Jeesus armastusest laulda

Võidulaul 152 (   ) Ükskord ma orjasin pattude sees (lisatud 01.02.22)

Võidulaul 236 (156) – Saada Issand nüüd elujõe Kolgatalt

Võidulaul 264 (   ) – Oo püha ristikogudus, kui armas oled sa

Võidulaul 326 (   ) – Truu ja ustav Jeesus on

Kuula/ laula kõiki võidulaule: