"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Võidulaul 17 – Jumal, õnnista me hinged Vaimu väe ja eluga

Võidulaul 17 (2) – Jumal, õnnista me hinged Vaimu väe ja eluga

A 3/4

1. Jumal, õnnista me hinged
Vaimu väe ja eluga!
Taevast katvad juba pilved,
Kasta ärakuivand maa!

REF: Lase sündida, oh Jumal,
Läkita meil’ armujõed!
Issand, kuule, Issand, kuule!
Ilmuta end meile nüüd!

2. Siin on Jumla meie ligi,
Püha paik me jalge all!
Kuid me igatseme rohkem
Sinu väest sel tunnil veel.

REF: Lase sündida, oh Jumal,
Läkita meil’ armujõed!
Issand, kuule, Issand, kuule!
Ilmuta end meile nüüd!

3. Usus kanname Su ette,
Jumal, mida vajame;
Süüta iga südamesse
Püha Vaimu tuluke!

REF: Lase sündida, oh Jumal,
Läkita meil’ armujõed!
Issand, kuule, Issand, kuule!
Ilmuta end meile nüüd!

4. Issand, ava taeva luugid,
Sa me igatsused näed!
Lase voolata me hinge
Elustavad vaimujõed!

REF: Lase sündida, oh Jumal,
Läkita meil’ armujõed!
Issand, kuule, Issand, kuule!
Ilmuta end meile nüüd!

James Block A.S-d