"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Võidulaulik – Laul 134

Võidulaulik, Laul 134 (     ) – Võtkem Jeesus armastusest laulda

C4/4

VÕTKEM Jeesu armastusest laulda,
Laulgem Tema heldusest;
Ta meil luband valmistada
Eluaset taevastes.

Koor: Kui me sinna kord saame,
Kus suur rõõmupidu kestab igavest’.
Seal siis Issandat näeme
Ja palka saame Tema käest.

2. Tihti nüüd siin kõrbetee peal käies,
Pilved taevast katavad,
Aga kui on võitlus möödas,
Rahupaigad ootavad.

3. Vennad, õed, võidelge ja jääge,
Truuks oma Issandal’,
Kindlast’ Tema järel käige,
Palk on suur seal üleval!

4. Kroonid oot’vad, kiirel sammul jõudke
Kindlas usus edasi!
Viimast vaenlast ära võitke,
Pea saame Saalemi.

“Äratuslaulud”