"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Võidulaulud – Laul 22 Jeesus, Sa päästsid mind hukatusest,

Laul 22 (   ) Jeesus, Sa päästsid mind hukatusest

G6/8
1. Jeesus, Sa päästsid mind hukatusest,
Tervelt Su oma nüüd ma.
Armu ja väge veel palun Su käest,
Risti mind Vaimuga ka!

REF: Anna Vaimu nüüd mul :,:
Las Altarilt tuluke langeda nüüd,
Anna Vaimu nüüd mul ! :,:

2. Kui risti juures end alandasin –
Uueks sai süda ja meel.
Siiski veel sagedasti komistasin,
Kõndides õiguse teel.

REF: Anna Vaimu nüüd mul :,:
Las Altarilt tuluke langeda nüüd,
Anna Vaimu nüüd mul ! :,:

3. Tihti veel eksisin, langesin ka.
Hukka mind mõistsid mu süüd;
Meelt heites pisaraid valasin ma –
Risti mind Vaimuga nüüd!

REF: Anna Vaimu nüüd mul :,:
Las Altarilt tuluke langeda nüüd,
Anna Vaimu nüüd mul ! :,:

4. Auline Jeesus, mu janunev hing
Ootab Sind igatsedes.
Vaimu ja väega, oh täida Sa mind,
Ela ja võida mu sees!

REF: Anna Vaimu nüüd mul :,:
Las Altarilt tuluke langeda nüüd,
Anna Vaimu nüüd mul ! :,:

5. Süüta nüüd loitma mu südame sees
Eluväe kustunud söed!
Et minu elust Sind tunnistades
Voolaksid eluvee jõed.

REF: Anna Vaimu nüüd mul :,:
Las Altarilt tuluke langeda nüüd,
Anna Vaimu nüüd mul ! :,:

“Pingstsanger” A.S-d