"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Võidulaulik – Laul 282: Ükskord ma kõndisin patuteel

Võidulaulud – Laul 282 ( ):

1. Ükskord ma kõndisin patuteel,
Jeesus mind leidis sealt.
Päästis ja tõstis mind ülesse;
– Auline Kolgata!

Koor: Auline Kolgata, Auline Kolgata!
Seal võlad on makstud, patt lepitatud
– Auline Kolgata!

2. Nüüd olen pattudest vaba ja prii,
Jeesus neid andestas.
Rõõmsalt sest laulan nüüd alati
– Auline Kolgata!

Koor: Auline Kolgata, Auline Kolgata!
Seal võlad on makstud, patt lepitatud
– Auline Kolgata!

3. Tule sa pattudest rõhutud hing,
Jeesus ka päästab sind.
Kolgata risti all alanada end
– Auline Kolgata!

Koor: Auline Kolgata, Auline Kolgata!
Seal võlad on makstud, patt lepitatud
– Auline Kolgata!

S.H.A.S-d