"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Võidulaulud – Laul 4: Õudse mäekünka peal

Võidulaul 4 (59) Õudse mäekünka peal

B6/8

1. Õudse mäekünka peal
Seisis põlatud rist,
Mis maailmale pahanduseks;
Sest seal sündis ükskord,
Et kõik pimedad väed
Said löödud meil õnnistuseks.

REF: Oh, see rist mulle armsaks on saand,
Tema vägi mind õndsaks on teind!
Ristiteotust siin kannatan,
Kuni krooni ta asemel saan.

2. Oh, see põlatud rist
On mul auline tõest’,
Ehk küll paljudel tundmata veel:
Püha Jumala Tall
Kord nõrkes Ta all,
Kui see kantud sai Kolgata mäel.

REF: Oh, see rist mulle armsaks on saand,
Tema vägi mind õndsaks on teind!
Ristiteotust siin kannatan,
Kuni krooni ta asemel saan.

3. Äraneedmise puu imesaladusest
Elulootus mul õitsema löönd;
Sest et Issand seal surnd
minu pattude eest,
Seega päästmise armu mul toond.

REF: Oh, see rist mulle armsaks on saand,
Tema vägi mind õndsaks on teind!
Ristiteotust siin kannatan,
Kuni krooni ta asemel saan.

4. Selle risti eest ma
Tahan rõõmuga ka
Häbi teotust kannatada,
Kuni taeva ma läen,
kuhu igavest jään,
Tema rõõmu ja au jagama.

REF: Oh, see rist mulle armsaks on saand,
Tema vägi mind õndsaks on teind!
Ristiteotust siin kannatan,
Kuni krooni ta asemel saan.

Geo Bennard. A.S-d