"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Võidulaulik – Laul 63

Võidulaulik, laul 63 – Üks auline taevalik jõgi

D6/8

ÜKS auline taevalik jõgi,
Üks eluvee allikas,
Täis õndsust ja elu, väge
On lõpmata voolamas.
Ta Kolgata mäelt alla jookseb
Ja kustutab kõik patu süüd;
Mu südame puhtaks Ta peseb,
See auline vere-jõud.

Koor: See auline, auline jõgi
Veel Jeesuse haavadest keeb.
Ta pattudest puhtaks meid peseb
Ja lumest valgemaks teeb.

2. Ja kuhu ka iial ta jookseb,
Seal kastab ja uuendab,
Et kõrb, kui roosike õitseb
ja viljakandjakski saab.
Külma talve Ta suveks ka muudab
Ja võitlustes rahu Ta toob:
Ta südamed rõõmuga täidab
Ja elu õnne meil loob.

3. Kui hinges sul võitlus ja mure,
Seal ennast siis alanda.
Ta vaigistab valu ja häda
ning jahutab, trööstib ka.
Ta parandab kõik surmahaavad,
Mis patt löönud südamesse;
Seal pimedad nägemist saavad
Ja vanad teeb noorekski.

H. Steffensen. A.S-d