"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Võidulaulud 2 – Hõiska nüüd mu õnnis süda

Võidulaul 2 (   ) Hõiska nüüd mu õnnis süda

Es6/8

1. Hõiska nüüd mu õnnis süda,
Armu imet olen näind!
Nüüd on möödas vaev ja häda,
Jeesus on mind õndsaks teind.
Nüüd on möödas vaev ja häda,
Jeesus on mind õndsaks teind.

2. Ta mu patuvõlad maksnud
Oma kalli verega;
Püha Vaimuga mind täitnud,
Ülevoolav lõpmata.
Püha Vaimuga mind täitnud,
Ülevoolav lõpmata.

3. Taevas Ta mind kirjutanud
Oh, mis rõõm Ma tõesti tean:
“Tema päralt kõik mu elu,
Igavest’ Ta juurde jään.
“Tema päralt kõik mu elu,
Igavest’ Ta juurde jään.

4. Nüüd ma lapselikus meeles:
“Abba, Isa!” hüüda võin.
Ime rõõm mu südant täidab,
Mis ei riisu ükski võim.
Ime rõõm mu südant täidab,
Mis ei riisu ükski võim.

5. Patu, maailma nüüd jätnud,
orjusest ma vaba ka.
Jeesus päästnud, kõigest päästnud,
Jäädav sõber üksi Ta.
Jeesus päästnud, kõigest päästnud,
Jäädav sõber üksi Ta.

6. Nüüd mul taevast vastu kostab
Õnnis võidulaulu hääl.
Rõõmuga mu süda vastab:
“Aamen, kiitus Jumalal!”
Rõõmuga mu süda vastab:
“Aamen, kiitus Jumalal!”

E. Gustavson. A. S-d