"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Võidulaulud, laul 130 – Oh anna Vaimu meile nagu enne

Võidulaulud, laul 130 (  ) – Oh anna Vaimu meile nagu enne

C4/4

1. Oh anna Vaimu meile nagu enne
Su jüngrid saivad ülemises toas.
:,: Nüüd sedasama taevalikku väge
Su lapsed igatsevad silmad vees! :,:

2. Oh anna Vaimu meile nagu enne,
Kui Peetrus julgusega tunnistas!
:,: Et Sõna vägi tungis läbi hinge,
Ja usu läbi südant uuendas. :,:

3. Oh anna Vaimu meile nagu enne,
Kui hulgad hinged saivad päästetud!
:,: Las armuvägi tungida me hinge,
Et igatsejad saaksid täidetud. :,:

4. Oh anna Vaimu meile nagu enne,
Kui surnud tõusid, haiged terveks said!
:,: Me loodame su tõotuste peale,
Oh kuule oma laste palvet nüüd. :,:

5. Ärata Jeesus oma nõdrad jüngrid,
Kes tundigi ei suuda valvata!
:,: Oh rutta appi, nagu tulid enne,
Ja igatsejaid lapsi õnnista! :,:

“Äratuslaulud”