"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Võidulaulud: Laul 184 – Pea kinni, armas vend

Võidulaulik: laul 184 – Pea kinni, armas vend, kui võitlus raske

1. Pea kinni, armas vend, kui võitlus raske,
Ja oled vahva, julge alati.
: , : Pea kinni tõotustest ja julgest’ astu,
Sest võitu ei saa ükski teisiti. : , :

2. Kes tunneb oma nõtrust, ärgu kartku,
Sest vägi ilmutab end nõtruses,
; , ; Ja kes on väsinud, see jõudu võtku,
Me jõud ju seisab Talle vere sees. : , :

3. Oh pange selgeks rõõmuks, kui teid kiusab
Maailm ja põrgu oma väega,
: , : Sest kiusatuse järel selgest paistab
Me eesmärk ja me Ärapäästija. : , :

4. Me vaenlane, ta kavalast’ meid köidab,
Ja meie vastu sõdib lõpmata.
: , : Kui me ei ole valvel, siis meid võidab,
Maailm ja saatan, oma “mina” ka. : , :

5. Oh võitle nii, kui Jaakob, kuni võidad,
Ja ära jäta järel palumast,
: , : Kuni Ta taeva tulega sind süütab,
Ja uutes keeltes kiidad Jumalat. : , :

H.S-m