"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Võidulaulud, laul 220 – Hing, kas võid sa oma Päästjat julgest’ kohata

Võidulaulud, laul 220 – Hing, kas võid sa oma Päästjat julgest’ kohata

 

1. Hing, kas võid sa oma Päästjat
julgest’ kohata,
Oled patust puhtaks pestud
Talle verega,
Kas su südames ka põleb
Vaimu tuluke,
Võid sa rõõmsalt Talle öelda:
“Tule vististi!”?

2. On sul Temaga kõik korras
omas südames,
Näeb maailm sind täna kauneis
pruudiehteis, -rüüs;
Kas sa sõnas, teos austad
oma Jumalat?
Või kas teenid ikka veelgi
kahte isandat?

3. Tunnistad sa eksinuile
oma Jeesusest,
Sirutad sa abituile oma
ait’vat kätt?
Räägid Tema armastusest,
kus sa iial käid,
Kogud Ruti viisil põllult
mahajäänud päid?

4. Kui sa Jeesust armastanud
ainult suuga siin,
Meeles pea, et salalikke ootab
jäädav piin;
Sest siis naer sul nutuks muutub,
rõõm ka kurbuseks,
Kui sa ükskord väljas seisad
taeva ukse ees.

5. Oo siis valmista end hoolsast’,
Jeesus tuleb pea;
Ja Ta tulemise päeva sa ei tea ka;
Rutta täna risti juurde
alanda end nüüd,
Ta su patud andeks annab,
kustutab su süüd!

Käsikiri: H.S-m