"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Võidulaulud: Laul 301 – Oh võtkem Jumalat

Võidulaulik, laul 301 – Oh võtkem Jumalat

1. Oh võtkem Jumalat
Suust, südamest nüüd kiita,
Kes suuri asju teeb
Ja Temale au näita.
Kes emaihust ju
Meil’ teinud palju head,
Ja praegu hoidvad veel,
Meid Tema armu käed.

2. See armas Jumal nüüd,
Ka võtku muret kanda,
Meil rõõmsaid südameid,
Ja kallist rahu anda.
Ta pidagu neid ka
Siin üles armsasti,
Ja võtku häda käest
Meid päästa heldesti.

3. Au olgu Isale,
Mu suure Jumalale,
Ja Tema Pojale,
Mu aukuningale,
Ja Pühal’ Vaimul’ ka,
Kolmainul algusest,
Kes oli, nüüdki on,
Ja jääb ka igavest.

Martin Rinekart