"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Võidulaulud: Laul 60 – Miks kahtlustad teal

Võidulaulik: Laul 60 – Miks kahtlustad teal, Käies lainete pea

1. Miks kahtlustad teal,
Käies lainete peal,
Üle aegade mässavat merd?
Jeesus eele ju läind,
Teed Ta valmistanud;
Astu julgest’ sa araks läind hing!

Koor: “Sõua sügava peal” – kostab Jeesuse hääl.
Usus julgesti kõnni vee peal!
Üle lainete mäe kandvad sind armu käed,
Kui Ta Sõna peal välja sa läed.

2. Läheb pimedaks tee,
Seisab vastu sul tuul,
Ole julge, sind mäe pealt Ta näeb!
Hinge pimedal ööl
Ilmub Päästija veel,
Keelab laineid sind neelata teel.

Koor: “Sõua sügava peal” – kostab Jeesuse hääl.
Usus julgesti kõnni vee peal!
Üle lainete mäe kandvad sind armu käed,
Kui Ta Sõna peal välja sa läed.

3. Kui sa vaimus ja tões
Palves seisad Ta ees,
Usu kindlasti, vastust siis saad!
Kui Ta Vaimust ja väest
Hing sul täidetud saab,
Siis sa näed – Ta seesama on tõest’.

Koor: “Sõua sügava peal” – kostab Jeesuse hääl.
Usus julgesti kõnni vee peal!
Üle lainete mäe kandvad sind armu käed,
Kui Ta Sõna peal välja sa läed.

“Pinstsanger” A.S-d