"...kuulutame ristilöödud Kristust..." 1Kr 1:23

Võidulaulud – Laul 77: Räägi mul Jeesuse armust

Võidulaulud – Laul 77 (71): Räägi mul Jeesuse armust

D4/4

1. Räägi mul Jeesuse armust
ja Tema päästmise tööst;
Räägi Ta elust ja surmast,
Mis kõik Ta teinud mu eest.
Räägi mul kus Ta on käinud,
Mida siin õpetas Ta;
Ütle, mis oled sa näinud
ühenduses Temaga.

REF: Räägi mul Jeesuse armust
ja Tema päästmise tööst.
Räägi Ta elust ja surmast,
Mis kõik Ta teinud mu eest.

2. Räägi mul Kolgata ristist,
Kus Ta kui Jumala Tall
Meie eest kannatas raskest’
Valu ja vaevade all.
Räägi kuis tõusis Ta hauast
Ja jüngreid kinnitas veel;
Ütle, mis teeb Ta seal taevas,
Jumala paremal käel.

REF: Räägi mul Jeesuse armust
ja Tema päästmise tööst.
Räägi Ta elust ja surmast,
Mis kõik Ta teinud mu eest.

3. Räägi mul tõotud Vaimust,
Mis välja valatud sai
Jüngrite peale nii rohkest’,
Julgust ja väge neil’ tõi.
Issand, oh ehita Sina
Vaimu ja väega mind,
Aita, et võiksin ka mina
ustavalt teenida Sind!

REF: Räägi mul Jeesuse armust
ja Tema päästmise tööst.
Räägi Ta elust ja surmast,
Mis kõik Ta teinud mu eest.